Loading...

vendredi 16 septembre 2016

PTV news 15/09/16-Fiumi di dollari a Mosca: corruzione o golpe di marca Usa?

https://youtu.be/4CzBB56c3RU